Biraz JavaScript! Biraz da Kütüphaneler!

Javascript, css, ajax,php, mysql diyerek artık webware programlama kısmında uzmanlaşma zamanı geldi. Masaüstü programlama artık tek başına ihtiyaçları karşılamıyor. Web, mobil ve desktop gibi tüm aygıt ve platformlarda senkronize bir şekilde çalışacak sistemler günümüz ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça önemli.