Php, dosya sayısını bulmak

<?php //İçindeki dosya sayısı bulunacak olan klasörün adresini yazıyoruz $Dizin = “resim/2009”; //Belirtilen klasördeki resim sayısını bulunuyoruz $DosyaSayisi = count(glob(“” . $Dizin . “*.jpg”)); //Son olarak ekrana yazıyoruz echo $DosyaSayisi ; ?>